Våra utbildningar

Naturvetenskap
(särskild estetisk variant)

Detta är ett program för dig som vill ha en natur­vetenskaplig behörighet när du går ut skolan. Du får full behörighet och samtidigt studerar du övriga ämnen som är specifika för vår särskilda inriktning. Denna bredd gör den unik bland landets natur­vetenskapliga utbildningar och bidrar till ökad kreativitet, tvär­vetenskaplighet och en rikare erfarenhet av vad det betyder och har betytt att vara människa.

Parallellt med föreläsningar arbetar du praktiskt med laborationer och experiment i labbmiljö. Tillsammans med fält­studier ger detta viktiga erfarenheter både i labb­arbete, analytiskt tänkande och problem­lösning, samtidigt som det utvidgar och åskådliggör det teoretiska kurs­materialet.

En dags studier kan innehålla såväl fysik och matematik som språk, idrott och bild.

Natur­programmet passar dig som funderar på att läsa vidare inom ämnen som medicin, teknik och natur­vetenskap, eller helt enkelt vill ha stor valmöjlighet efter gymnasiet.

Jämför gärna programplanerna.

Samhällsvetenskap
(särskild estetisk variant)

Detta är programmet för dig som är särskilt intresserad av samhälls­kunskap, historia och andra samhälls­orienterande ämnen, men som även vill utvecklas inom övriga ämnen.

Vårt samhälls­vetenskapliga program strävar efter att erbjuda en av landets bredaste utbildningar, ett genuint allmän­bildande program. Utbildningen ger unika förutsättningar till fördjupade kunskaper inom en lång rad olika områden samt till ett kreativt, analytiskt och tvär­vetenskapligt tänkande. Individuella val ger dessutom möjlighet att själv välja vad du vill läsa och fördjupa dig i.

En dags studier kan innehålla såväl samhälls­kunskap och psykologi som språk, natur­kunskap, matematik och bild.

Det samhälls­vetenskapliga programmet öppnar dörrarna till ett mycket stort antal utbildningar på högskolenivå, samhälls­vetenskapliga, humanistiska, m.m. Väljer du Matematik 3b som ett av dina individuella val får du dessutom ytterligare sök­möjligheter, som exempelvis till arkitekt­programmet eller civil­ekonom­programmet.

Jämför gärna programplanerna.

Studiebesök, resor och samarbeten

Ofta lär man sig bättre utanför klass­rummet. Studie­besök och resor är viktiga inslag i utbildningen, vi samarbetar med organisationer och övriga Waldorf­gymnasier i Sverige.

Idag finns Waldorf­gymnasier i Stockholm, Umeå, Kalmar, Linköping och Järna. Vårt gymnasium kommer att ligga i centrala Göteborg med goda kommunikations­möjligheter för att så många som möjligt ska kunna välja vår skola.

Göteborgs Waldorf­gymnasium ska vara en plats där du både ska få utvecklas som människa och skaffa sig viktiga kunskaper för livet. Du ska gå ut i världen med en lust att lära dig nya saker och en förvissning om att du kan vara en betydelsefull del av samhället.

Internationella utbyten

I dag finns över tusen Waldorf­skolor i ett sextio­tal länder i alla världs­delar. Som Waldorf­elev ingår du med andra ord i en stor och inter­nationell krets med ungdomar från olika kulturer. Alla Waldorf­skolor har en gemensam inter­nationell kursplan, vilket gör det lätt att kombinera utlands­studier med en vanlig svensk gymnasie­kompetens. Vi har för avsikt att erbjuda utlands­studier på andra Waldorf­skolor runt om i världen som en del av våra treåriga program.

Förutom samarbeten med övriga Waldorf­skolor, nationellt och inter­nationellt, vill vi också samarbeta med företag, utbildnings­institut och organisationer för att på så sätt ge eleverna erfarenheter av olika typer av verksamheter och sammanhang. Praktik och studie­besök inom ramen för elevens studie­inriktning är viktiga inslag i utbildningen.

Programplaner

Gymnasiegemensamma ämnen Natur Samhälle
Engelska 5, 6 200 200
Svenska 1, 2, 3 300 300
Matematik 1, 2 200 200
Matematik 3 100
Naturkunskap 1 100
Historia 1 100 100
Samhällskunskap 1 100 100
Religionskunskap 1 50 50
Idrott och hälsa 100 100
Programgemensamma ämnen Natur Samhälle
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Filosofi 1 50
Psykologi 50
Moderna språk 100 200
Inriktning och programfördjupning Natur Samhälle
Biologi 2 100
Kemi 2 100
Naturkunskap 2 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Historia 2 100
Eurytmi 100 100
Musik 100 100
Konsthantverk 1 100 100
Bild och form 1 100 100
Gymnasiearbete 100 100
Valbara kurser 200 200
Totalt antal poäng 2500 2500
Valbara kurser Natur Samhälle
Matematik 3 100
Matematik 4* 100
Matematik 5 100
Fysik 2* 100
Miljö- och energikunskap 100
Kultur- och idéhistoria 100
Hållbart samhällsbyggande 100 100
Miljö- och energikunskap 100 100
Moderna språk 100 100
Internationella relationer 100 100
Idrott och hälsa 2 100 100

* Dessa kurser måste du välja om du önskar full naturvetenskaplig behörighet.

Scroll Up