Vår pedagogik

Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken har som grund en genomtänkt kursplan som ger en bred allmän­bildning i områdena natur­vetenskap, samhälls­vetenskap, humaniora, konst och hantverk. Många skolor är samman­hållna 12-åriga skolor, men det finns också flera fristående gymnasier som vårt, t.ex. Oslo By Steinerskole och Carlgrenska i Stockholm.

Till vårt gymnasium är du självklart välkommen oavsett vilken typ av grundskola du har gått i.

Pedagogiken grundlades av österrikaren Rudolf Steiner och den första skolan startades 1919 i Stuttgart i södra Tyskland. Idag finns över tusen Waldorf­skolor i sextio länder i alla världs­delar. Målet med den Waldorf­pedagogiska skol­gången är att eleverna ska få redskap för att utvecklas till fritt tänkande och själv­ständiga individer med breda ämnes­kunskaper och stora val­möjligheter inför högre studier och framtida yrkesvalet.

Periodundervisning

Genom period­undervisning där klassen två timmar varje morgon under ett antal veckor studerar ett och samma ämne får eleverna utrymme och möjlighet till fördjupade kunskaper om ekologiska, kulturella och globala samman­hang. Det ger också eleverna samman­hängande tid att utveckla sin koncentrations­förmåga och verkligen tränga in i läro­materialet.

Jämlikhet och respekt

Waldorfskolan förespråkar jämlikhet och ömsesidig respekt mellan lärare och elever. God kommunikation med kontinuerlig feedback är en viktig del av det pedagogiska arbetet för att skapa goda utvecklings­processer. Skolorna är kända för sin omvittnade trivsel och nära relationer mellan lärare och elev.

Teori, konst och hantverk

De tre kunskaps­fält som eleverna möter i en Waldorf­skola är teori, konst och hantverk. Konst är inte bara ett eget ämne i sig utan ett förhållnings­sätt som genom­syrar alla ämnen.

Eurytmi

Rörelse­konsten eurytmi är ett ämne som är unikt för Waldorf­skolorna. Där tränar du koordination och musikalitet, men också sociala färdigheter, samt integrerar den mer teoretiska undervisningen.

Upplev det du lär dig

Vår undervisning vill göra levande verklighet av teorierna. Vi utgår exempelvis från experimenten och därifrån vidare till formeln genom noggrant iakttagande och den egna slutlednings­förmågan, inte bara utantill­inlärning. Det är det man har varit med om som man minns. Och för att minnas och kunna tänka behöver den tonåriga hjärnan tillräckligt med sömn, därför börjar skoldagen aldrig tidigare än klockan nio på morgonen.

Förberedd för vidare studier

Hos oss får du träna en studie­teknik som ger en fördjupad inlärning och räcker längre än till nästa prov. Du får mycket träning i att presentera och samman­ställa ett material och prata inför andra. Vi till­ämpar berättande undervisning och du får öva din analys­förmåga, kritiskt tänkande och antecknings­teknik. Därför, samt för att främja kreativitet, lust och en varierad inlärning använder vi inte många färdiga läro­medel – du sätter ihop dem själv.

Scroll Up