upptäck ett annorlunda gymnasium

VI ÅTERKOMMER

”Our highest endeavor must be to develop free human beings who are able of themselves to impart purpose and direction to their lives. The need for imagination, a sense of truth, and a feeling of responsibility—these three forces are the very nerve of education.

— Rudolf Steiner —

Vill du lära dig allt och lite till?

­Välkommen till ett gymnasium där du får möjlighet att utveckla hela dig och alla dina förmågor! Göteborgs Waldorfgymnasium värnar vikten av allsidighet och bredd i undervisningen. Både vänster och höger hjärnhalva får stimulans av vår kursplan med balans mellan teoretiska och estetisk­-praktiska ämnen.

Vi erbjuder en unik utbildning där du utvecklas inom natur­vetenskapliga, samhälls­vetenskapliga, humanistiska, konstnärliga och praktiska ämnen – oavsett program­inriktning.

Allt i världen hänger ihop så vi studerar mycket tematiskt. Dagens första två lektioner är morgon­perioden, ett block om 3­–4 veckor. Då fördjupar du dig i teoretiska ämnen. Därefter följer löpande timmar som språk, musik, m.m., och på efter­middagen har du praktiska ämnen.

Kultur, hållbarhet och utbyten

Kultur och bildning

Vill du ta del av och vara delaktig i olika kultur­arrangemang? Vårt gymnasium vill vara en pedagogisk, samhällelig och kulturell knutpunkt. Genom ett levande kultur­utbud vill vi erbjuda dig och allmänheten en arena för olika konst­närliga uttryck och upplevelser. Efter skoltid ställer vi våra lokaler till för­fogande för kurs-­ och kultur­verksamhet.

Hållbarhet

Det krävs kreativa lösningar på dagens miljö­utmaningar. Vi ser det som en självklarhet att vår skola och undervisning genomsyras av ett ansvarsfullt miljö­perspektiv; learn to change the world! Den inre hållbarheten är lika viktig – du som elev ska må bra under din studietid genom att få en allsidig pedagogisk stimulans utan press och stress, få röra dig regel­bundet och ha nära och stöttande relationer med dem runt omkring.

Internationella utbyten

Är du nyfiken på världen? Som Waldorf­elev ingår du i en stor inter­nationell krets. Idag  finns det över 1000 Waldorf­skolor världen över och kursplanen är inter­nationell. Vår skola ingår i ett globalt nätverk och kan ta emot elever från Japan i öster till Kanada i väst. Som elev har du möjlighet att göra utbyten på någon av alla de Waldorf­skolor som  finns världen över.

Pedagogiken

Elever behöver få lära sig många olika saker och på många olika sätt. Genom Waldorf­pedagogiken får du en möjlighet att utveckla hela dig – alla dina kognitiva, själsliga och vilje­relaterade förmågor. Både vänster och höger hjärnhalva får stimulans av vår kursplan där vi har en balans mellan teoretiska och estetisk-praktiska ämnen.

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorf­skola är teori, konst och hantverk. Konst är inte bara ett eget ämne i sig utan ett förhållnings­sätt som genomsyrar alla ämnen. Rörelse­konsten eurytmi är ett ämne som är unikt för Waldorf­skolorna. Där tränar du koordination och musikalitet, men också sociala färdigheter, samt integrerar den mer teoretiska undervisningen.

Våra utbildningsprogram

Naturvetenskap
(särskild estetisk variant)

Detta är ett program för dig som vill ha en natur­vetenskaplig behörighet när du går ut skolan. Du får full behörighet och samtidigt studerar du övriga ämnen som är specifika för vår särskilda inriktning. Denna bredd gör den unik bland landets natur­vetenskapliga utbildningar och bidrar till ökad kreativitet, tvär­veten­skaplighet och en rikare erfarenhet av vad det betyder och har betytt att vara människa.

Samhällsvetenskap
(särskild estetisk variant)

Detta är programmet för dig som är särskilt intresserad av samhälls­kunskap, historia och andra samhälls­orienterande ämnen, men som även vill utvecklas inom övriga ämnen. Vi erbjuder en av landets bredaste utbildningar, ett genuint allmän­bildande program. Utbildningen ger unika förutsättningar till fördjupade kunskaper inom en lång rad olika områden samt till ett kreativt, analytiskt och tvär­veten­skapligt tänkande.

Vittnesmål

Zamya Prosper

”Jag gick först på ett stort gymnasium, men tyckte det var för opersonligt och under­visnings­sättet stelt och tråkigt. Jag bytte och på Waldorf trivdes jag mycket bra. Lärarnas under­visnings­sätt och de egna läromedlen väckte kreativitet och glädje. Höjd­punkterna var turnén med eurytmi­föreställningen i 2:an, pjäsen i 3:an och studie­resorna. På universitetet upptäckte jag att min studieteknik från gymnasiet var mig till stor nytta. Idag arbetar jag själv som Waldorf­­lärare!”

Thomas Gottschau

”Genom mångfalden av ämnen i gymnasiet utmanades vi alla att utveckla fler sidor av oss själva, även inom områden som vi kanske inte spontant hade valt. Detta gav oss upplevelsen att inga uppgifter är för svåra ­ det handlar bara om inställning och ett kreativt förhållningssätt!”

Scroll Up